Η τουρκική Havelsan ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει ένα σύστημα προστασίας του σήματος GPS (Global Positioning System) υπό την ονομασία Yerbul. Το Yerbul προορίζεται να προστατεύει το σήμα GPS από εξωγενείς παρεμβολές και προορίζεται για στρατιωτική και πολιτική χρήση.

Το Yerbul πρακτικά άρχισε να αναπτύσσεται το 2017, αν και οι προκαταρκτικές μελέτες σκοπιμότητας και ρίσκου είχαν ξεκινήσει το 2014. Το Yerbul χρησιμοποιεί πολλαπλές κεραίες για τον εντοπισμό της πηγής παρεμβολών και αλγόριθμους για την εξουδετέρωση της ικανότητας επιρροής του σήματος GPS σε αποστάσεις έως και 17 χιλιόμετρα.

Το Yerbul θα ενσωματώνει τέσσερις κεραίες και μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας εισερχόμενου σήματος, ενώ σε στρατιωτική επίπεδο θα χρησιμοποιηθεί ως σύστημα προστασίας της χρήσης των μη-επανδρωμένων εναέριων συστημάτων (UAV), από όσα όπλα αντί-UAV χρησιμοποιούν τη μέθοδο παρεμβολής του σήματος GPS για να επηρεάσουν και να διακόψουν την ομαλή λειτουργία των UAV.