Η L3 Technologies ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμβόλαιο, ύψους $ 97 εκατομμυρίων, με τον Αμερικανικό Στρατό στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος MUMT-X (Manned/Unmanned Teaming-eXpanded Capabilities) ενίσχυσης της διαδραστικής ικανότητας των επιθετικών ελικοπτέρων Apache.

Το πρόγραμμα MUMT-X αφορά στη διασύνδεση και τη διάδραση των επικοινωνιακών συστημάτων μεταξύ επανδρωμένων και μη επανδρωμένων εναέριων και επίγειων μέσων.

Το συμβόλαιο αποτελεί συνέχεια (follow-on) του συμβολαίου του 2015, σύμφωνα με το οποίο η L3 αναβάθμισε τα επικοινωνιακά συστήματα των Apache, προσφέροντας αυξημένη ταχύτητα διαβίβασης δεδομένων, εικόνας και ήχου.

Με την προσθήκη της ικανότητας MUMT-X τα Apache θα αποκτήσουν διαδραστικές δυνατότητες και ικανότητα ζεύξης δεδομένων με εναέρια και επίγεια επανδρωμένα και μη-επανδρωμένα μέσα.

Με τον τρόπο αυτό η διάχυση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών θα είναι όμοια και ενιαία για τα φίλια μέσα, με αποτέλεσμα την καλύτερη αντίληψη της τακτικής κατάστασης, άρα και την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη αντιμετώπιση της όποιας απειλής