Από την 22 έως την 24 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ο 8ος Κύκλος Συνομιλιών επιπέδου ΓΕΝ με το Ισραηλινό Ναυτικό. Επικεφαλής της ισραηλινής αντιπροσωπείας ήταν ο Υποναύαρχος Ido Ben Moshe (Head of Naval Operations), ο οποίος είχε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον Αρχηγό Στόλου, τον Υπαρχηγό ΓΕΝ, και τον Διοικητή Ναυτικής Εκπαίδευσης. Οι εν λόγω συνομιλίες ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητικές και συνέβαλαν στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των Ναυτικών των δύο χωρών.