Η Saab και Solarmtex ανακοίνωσαν ότι υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας με την οποία η Solarmtex θα είναι εταίρος για την παραγωγή υλικών απόκρυψης στη Γαλλία. Τα προηγμένα υλικά απόκρυψης της Saab έχουν εξαχθεί σε περισσότερες από 45 χώρες, ενώ η χρήση τους περιορίζει την ικανότητα του εχθρού να εντοπίζει τις φίλιες δυνάμεις. Διατίθενται διάφορες λύσεις και διαμορφώσεις για την προστασία στρατοπέδων, οχημάτων καθώς και μεμονωμένων ατόμων σε κάθε είδους έδαφος ή περιβάλλον.