Η γαλλική Διεύθυνση Εξοπλισμών (DGA) υπέγραψε συμβόλαιο με τα γαλλικά ναυπηγεία Naval Group και την ευρωπαϊκή κοινοπραξία Airbus για την ανάπτυξη ενός μη-επανδρωμένου εναέριου συστήματος ναυτικών εφαρμογών.

Το συμβόλαιο καλύπτει το πεδίο της μελέτης και μείωσης ρίσκου. Με το πέρας της φάσης μελέτης και μείωσης ρίσκου, το πρόγραμμα θα περάσει στη φάση σχεδίασης, ανάπτυξης και επιχειρησιακών δοκιμών επί ενός πολεμικού πλοίου του Γαλλικού Ναυτικού.

Συγκεκριμένα, το συμβόλαιο αφορά στην αναγνώριση, την εφαρμογή και τη δοκιμή των αναγκαίων τεχνολογιών για την ολοκλήρωση ενός τακτικού μη-επανδρωμένου εναέριου οχήματος σε ένα πολεμικό πλοίο.