Ο Αμερικανικός Στρατός ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την Oshkosh, με αντικείμενο την ανάπτυξη και τη δοκιμή νέων και καινοτόμων όπλων μέσου διαμετρήματος. Στόχος του προγράμματος η ανάπτυξη μιας νέας γενιάς οπλισμού με έμφαση στη σπονδυλωτή σχεδίαση και τη φονικότητα. Το βασικό διαμέτρημα, γύρο από το οποίο θα περιστραφεί το πρόγραμμα, είναι των 30 χιλιοστών, χωρίς όμως να αποκλειστούν και άλλα διαμετρήματα, μεγαλύτερα ή μικρότερα.