Από το ΓΕΣ (Γενικό Επιτελείο Στρατού) ανακοινώθηκε ότι την Πέμπτη, 17 Μαΐου, στο πλαίσιο των δράσεων που σχεδιάσθηκαν από το ΓΕΣ και υλοποιούνται από τους Σχηματισμούς και Μονάδες του Στρατού Ξηράς, πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΣ, το 2ο Συμβούλιο Διοικητών Μονάδων.

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου συζητήθηκαν και κατεγράφησαν προτάσεις, ιδέες και προβληματισμοί των Διοικητών Μονάδων, για περαιτέρω αξιολόγηση και αξιοποίηση προς όφελος της Υπηρεσίας, από τους αρμόδιους Επιτελικούς Φορείς και Διευθύνσεις του ΓΕΣ.

Η λειτουργία του Συμβουλίου Διοικητών Μονάδων, δημιουργεί δίαυλο επικοινωνίας των Διοικητών με την Ιεραρχία, σε όλα τα επίπεδα, αμεσότητα στην υποβολή προτάσεων και ταχεία λήψη αποφάσεων, όπου και όταν απαιτείται, ώστε να διατηρηθεί στο ήδη εξαίρετο επίπεδο το ψυχικό σθένος, η υπερηφάνεια, το φρόνημα, η εξωστρέφεια και η στρατιωτική αγωγή του Στρατού Ξηράς.