Συνάντηση με εκπροσώπους της εταιρείας «Elbit Systems Ltd » Shitrit Avni Rotem (Senior Director Flight Academies & Services), Gery Nahum (Senior Director Head of Product & Customer Support Solutions ), Avi Bahar (Program Manager Product & Customer Support Solutions) και Ronen Polovian (Site Manager) είχαν αρμόδιοι επιτελείς του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης, της ΔΑΕ και της 120 Πτέρυγας Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ). Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση επί θεμάτων υλοποίησης του προγράμματος «Διεθνές Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΕΚΠ)» στην 120 ΠΕΑ, στο πλαίσιο καθορισμένης μηνιαίας ανασκόπησης.