Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση έγινε, την περασμένη Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου, στη Διεύθυνση Πυροβολικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ/ΔΠΒ), μεταξύ Ελλήνων επιτελών και εκπροσώπων της εταιρείας VAISALA. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο εκσυγχρονισμός του συστήματος καταγραφής και μέτρησης μετεωρολογικών δεδομένων Rt-20 που βρίσκεται σε υπηρεσία από τον ΕΣ.

Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρόκειται για αποφασισμένο πρόγραμμα, αλλά για μια συνάντηση-ενημέρωση των επιλογών. Ωστόσο, θα ήταν ουσιαστική προσθήκη, για το Ελληνικό Πυροβολικό, η αναβάθμιση του συγκεκριμένου συστήματος, το οποίο έχει αποδείξει την αξία του, σε αρκετές ασκήσεις, στην συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων και πληροφοριών για την υποστήριξη του Πυροβολικού.

Το Rt-20 παράγει μετεωρολογικά προφίλ και πολλαπλά μοντέλα πρόβλεψης καιρού στο πλαίσιο των βαλλιστικών προπαρασκευών του Πυροβολικού. Η δράση του είναι ανεξάρτητη, ενώ η λειτουργία του είναι παθητική. Αποτελείται από μια κεραία, τεσσάρων επιφανειών και άλλα 10 υποσυστήματα. Είναι εύκολα μεταφερόμενο από όχημα ή ελικόπτερο. Ο χρόνος ανάπτυξης του είναι 15 λεπτά από δύο (2) άτομα.