Η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει συμπληρωματικό προϋπολογισμού, αφενός για την τόνωσης της οικονομίας, λόγω πανδημίας, αφετέρου για την αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά € 5,93 δισεκατομμύρια, λόγω της ανησυχίας για την Κίνα. Η αύξηση αυτή εντάσσεται στην γενικότερη πολιτική σταδιακής αύξησης των αμυντικών δαπανών, από το 1% του ΑΕΠ στο 2%, λόγω την Κίνας, την οποία η Ιαπωνία αντιλαμβάνεται ως απειλής, ιδιαίτερα στην Ανατολική Σινική Θάλασσα. Εκτός της αύξησης των αμυντικών δαπανών η κυβέρνηση σκοπεύει να τονώσει την ιαπωνική οικονομία με επιπλέον δαπάνες της τάξεως των € 429 δισεκατομμυρίων.