Η IDE (INTRACOM Defense Electronics) συμμετείχε στο 9ο Νατοϊκό Ετήσιο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΕΝΑΠ (Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής) στην Κρήτη, με θέμα «Προώθηση της προοπτικής σταθερότητας μέσω της ναυτικής ασφάλειας: Επίτευξη βελτίωσης ικανοτήτων και επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας».

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν εκτενώς οι σύγχρονες προκλήσεις για την ασφάλεια στη θάλασσα και προτάθηκαν σχέδια για την αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο χώρο.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, η IDE παρουσίασε στο διεθνές ακροατήριο την σουίτα υποστήριξης επιχειρήσεων ναυτικής αποτροπής MIO (Maritime Interdiction Operations), μια λύση σχεδιασμένη πάνω σε επιχειρησιακές ανάγκες, η οποία βασίζεται στην πλατφόρμα λογισμικού Διοίκησης και Ελέγχου iDEFENDER και τα ευρυζωνικά συστήματα επικοινωνιών WiWAN της IDE.

Η πλήρως ολοκληρωμένη σουίτα MIO είναι ένα τεχνολογικό εργαλείο, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και εκτέλεση επιχειρήσεων ασφάλειας στη ναυτιλία.

Το σύστημα της IDE συνδυάζει άριστα τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και έλεγχο των αποστολών με την ταχύτατη ανταπόκριση στο θαλάσσιο περιβάλλον, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, δεδομένων και εικόνας, σε πραγματικό χρόνο, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης της αποστολής.

Η επιχειρησιακή αποτίμηση των ανωτέρω χαρακτηριστικών, επετεύχθη μέσω της πρακτικής άσκησης στο σύστημα της IDE των εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων του ΚΕΝΑΠ.