Σύμφωνα με το μηνιαίο ενημερωτικό περιοδικό, που εκδίδει η τουρκική Roketsan και αναφέρει την πρόοδο των εταιρικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, η Roketsan «συνεχίζει να εργάζεται για την ανάπτυξη ενός κατευθυνόμενου βλήματος πυροβολικού 155 χιλιοστών για την επαύξηση της αποτελεσματικότητας των πυροβόλων Firtina και Panther … Έχει γίνει σημαντική πρόοδος προς της κατεύθυνση της ανάπτυξης μιας συλλογής, η οποία μετατρέπει τα συμβατικά πυρομαχικά πυροβολικού σε κατευθυνόμενα, αυξάνοντας τα ποσοστά ευστοχίας με την πρώτη βολή».

Η «σημαντική πρόοδος», στην οποία αναφέρεται η Roketsan αφορά στην εκτέλεση της πρώτης σειράς δοκιμών της πρωτότυπης συλλογής (Güdüm Kitlerinin : GK). Σύμφωνα με τη Roketsan, κατά τη διάρκεια των δοκιμών διαπιστώθηκε ότι το βλήμα, με προσαρμοσμένη τη συλλογή GK, συμπεριφέρθηκε ομαλά κατά την εκτόξευση, ενώ και η πραγματική τροχιά ομοίασε, σε μεγάλο βαθμό, με την αναμενόμενη τροχιά που έδωσαν τα συστήματα εξομοίωσης και ανάλυσης αεροδυναμικών δεδομένων, πριν από τις βολές.