Ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση η σύνθεση του νέου Επιτελείου Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο αποτελείται από τον Διοικητή της ΕΥΠ (Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών), Παναγιώτη Κοντολέων, τους Υποδιοικητές της Υπηρεσίας και τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, Αλέξανδρο Διακόπουλο.

Οι Υποδιοικητές της ΕΥΠ, μέλη του Επιτελείου Εθνικής Ασφαλείας, είναι ο Βασίλειος Γκρίζης, ο οποίος έχει, στην ΕΥΠ, επιχειρησιακές αρμοδιότητες, ο Μελιτσιώτης Διονύσης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για οργανωτικά ζητήματα της ΕΥΠ και ο Μητσιάλης Αναστάσιος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις διεθνείς σχέσεις της Υπηρεσίας.