Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017, συνήλθε στην Αθήνα η Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Ελλάδας-Αλβανίας, στο πλαίσιο υλοποίησης συμφωνίας των δύο κρατών, που αφορά στην αναζήτηση, εκταφή, ταυτοποίηση και ταφή σε στρατιωτικά κοιμητήρια, Ελλήνων Πεσόντων κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο 1940-1941.

Η Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ολοκλήρωσε επιτυχώς τις εργασίες της και στο πρακτικό που υπεγράφη από τους Προέδρους της ελληνικής και της αλβανικής αντιπροσωπείας, καθορίζεται ότι οι σχετικές εργασίες θα αρχίσουν στις 18 Ιανουαρίου 2018 από την περιοχή Dragot.

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο Διευθυντής του Β’ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ, Υποναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, και της αλβανικής ο Αναπληρωτής Αρχηγός του Στρατού Ξηράς, Ταξίαρχος Dede Prenga.