Για τη μεταφορά αυτή αρμοδιοτήτων είχε δεσμευτεί ο νέος πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και υλοποιείται με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναλαμβάνει την αρμοδιότητα των φυλακών που μέχρι σήμερα ανήκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως προβλέπει το πρώτο ΦΕΚ της κυβέρνησης που προέκυψε μετά τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Για τη μεταφορά αυτή αρμοδιοτήτων είχε δεσμευτεί ο νέος πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και υλοποιείται μετά την ορκωμοσία του υπουργικού συμβουλίου.

Στο προεδρικό διάταγμα με αριθμό 81 και τίτλο «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπάρχει αναφορά και στο νέο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «στο νέο Υπουργείο μεταφέρονται επίσης, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, οργάνων και προσωπικού που τις κατέχει, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, οι ακόλουθες υπηρεσίες: 5.1. από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του άρθρου 17 του π.δ. 96/2017 (Α’ 136) όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των υπαγομένων σε αυτή οργανικών μονάδων, το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, τα Καταστήματα Κράτησης, Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα, τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ), το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής των άρθρων 19, 26, 27, 28 και 29 του π.δ. 96/2017, όπως ισχύει».