Το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στις αρχές του 2024 θα αρχίσει η αναβάθμιση των κινητήρων των F-35 Lightning II από την Pratt & Whitney. Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2031 και το κόστος ανέρχεται στα $ 2,4 δισεκατομμύρια περίπου. Από τη πλευρά της, η Pratt & Whitney ανακοίνωσε ότι ο αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος ECU (Engine Core Upgrade) εντός του Δεκεμβρίου και τον Ιανουάριο του 2024 οι υπηρεσίες του Υπουργείου Άμυνας θα ελέγξουν το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ECU προβλέπει την αύξηση της ισχύος και της ψύξης των υφιστάμενων κινητήρων F-135. Η αναβάθμιση των κινητήρων κρίθηκε αναγκαία, καθώς η έκδοση Block.4 του αεροσκάφους το απαιτεί.