Ο Αμερικανικός Στρατός ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση ύψους $ 732,7 εκατομμυρίων, με την AM General, για την προμήθεια τακτικών οχημάτων HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) της έκδοσης ECV (Expanded Capacity Vehicle). Η έκδοση ECV είναι αναβάθμιση της έκδοσης Α2 του οχήματος, ενισχυμένο με επιπλέον θωράκιση και με ικανότητα μεταφοράς μεγαλύτερου φορτίου. Επίσης ενσωματώνει ισχυρότερο κινητήρα των 190 ίππων, αντί του κινητήρα των 160 ίππων. Να σημειωθεί ότι ο Αμερικανικός Στρατός βρίσκεται σε φάση αντικατάστασης του συνόλου των HMMWV που διαθέτει με τα νεότερα οχήματα JLTV (Joint Light Tactical Vehicle). Τα νέα HMMWV ECV έρχονται να καλύψουν επείγουσες ανάγκες και να αντικαταστήσουν παλαιότερες εκδόσεις. Οι παραδόσεις των νέων HMMWV ECV στον Αμερικανικό Στρατό θα ολοκληρωθούν εντός του 2024.