Η Επιτροπή Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF : European Defense Fund) ανακοίνωσε την μετάβαση του προγράμματος της ευρωκορβέτας στην επόμενη φάση. Τη διαχείριση του προγράμματος θα έχει ο οργανισμός OCCAR-EA. Η σχετική βιομηχανική πρόταση είχε κατατεθεί στις 22 Νοεμβρίου του 2023 από την κοινοπραξία Naviris, των εταιριών Navantia (Ισπανία), Fincantieri (Ιταλία) και Naval Group (Γαλλία), και την ελληνική εταιρία Hydrus. Να σημειωθεί ότι επί του παρόντος το πρόγραμμα βρίσκεται στην πρώτη φάση, η οποία ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2025. Η επόμενη φάση του προγράμματος έχει ανώτατο προϋπολογισμό € 154,5 εκατομμύρια, θα είναι τετραετούς διάρκειας και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2029. Η δεύτερη φάση αφορά στην Κρίσιμη Αναθεώρηση Σχεδίασης (CDR : Critical Design Review) και στην κατασκευή δύο (2) πρωτότυπων, ένα (1) της έκδοσης FCM (Full Combat Multipurpose) και ένα (1) της έκδοσης LRM (Long Range Multipurpose).