Χθες υπογράφθηκε το τελικό σχέδιο της LoA για την προμήθεια 70 ελικοπτέρων OH-58D Kiowa Warrior εκ των οποίων τα 40 για επιχειρησιακή χρήση, 10 για εκπαίδευση και 20 για απόθεμα ανταλλακτικών. Τα ελικόπτερα προμηθεύονται από τη χώρα μας ως πλεονάζων αμερικανικό υλικό (Excess Defense Articles) του Στρατού των ΗΠΑ.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια εβδομήντα μεταχειρισμένων ελικοπτέρων αναγνωρίσεως τύπου OH-58D (Kiowa Warrior), σύμφωνα με τους όρους της LOA GR-B-IBX, εντός του ποσού των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων, εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων, εξήντα ενός (44.156.061) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Το σχετικό έγγραφο μπορείτε να το δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%9F%CE%956-%CE%9D%CE%A15?inline=true

Χρονικός ορίζοντας άφιξης των πρώτων ελικοπτέρων ώστε να υπάρξει το αρχικό Initial Operational Capability (IOC) είναι το 2019.

Σύμφωνα με τον αρχηγό ΓΕΣ στην ενημέρωση των στρατιωτικών συντακτών του Υπουργείου, από τα 70 Kiowa που αποκτώνται, τα 36 μας παρέχονται πλήρη και διευκρίνισε: “Όταν λεω πλήρη: Με όλους τους ασυρμάτους όλα τα βοηθήματα αεροναυτιλίας και όλα τους τα όπλα. Πολυβόλο 050, ρουκέτες 7 χιλιοστών ή AGM-114 Hellfire. Αυτά για τα 36. Τα υπόλοιπα 24 μας παρέχονται με τις ίδιες δυνατότητες των 36, αλλά με έναν ασύρματο αντί για τρεις που έχει κάθε ελικόπτερα. Αυτά τα 24 είναι για εκπαίδευση. Και τα 10 τα οποία ή και αυτά κάποια στιγμή τα κάνουμε κάτι, ή τα χρησιμοποιούμε για ανταλλακτικά. Αυτή είναι η λογική.”