Στις 5 Οκτωβρίου, η γαλλική Διεύθυνση Εξοπλισμών (DGA) ανακοίνωσε ότι ανέθεσε στη Naval Group σύμβαση για τον προκαταρκτικό και λεπτομερή σχεδιασμό του προγράμματος απόκτησης νέων περιπολικών πλοίων ανοιχτής θαλάσσης. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανανέωση των περιπολικών πλοίων που βρίσκονται στην ηπειρωτική Γαλλία καθώς και των περιπολικών πλοίων των δημοσίων υπηρεσιών. Αποστολή των νέων πλοίων θα είναι η περιπολία, η συνοδεία κ.ά. Η Naval Group είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό αυτών των πλοίων. Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα τα πλοία θα παραδοθούν την περίοδο 2025-2029.