Το Γραφείο Επιχειρησιακών Δοκιμών και Αξιολογήσεων, του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, στην ετήσια έκθεση του, για τα πεπραγμένα του 2019, αναφέρεται στο πρόγραμμα ECP (Engineering Change Proposal), το οποίο αφορά στα τεθωρακισμένα οχήματα Bradley. Το 2019 ο Αμερικανικός Στρατός ολοκλήρωσε την πρώτη φάση (Phase I) του προγράμματος ECP, κατά την οποία αξιολογήθηκαν οι αλλαγές που προβλέπει το πρόγραμμα ECP στην επιβιωσιμότητα των Bradley.

Σύμφωνα με την έκθεση, η οποία επικαλείται αποτελέσματα δοκιμών με πραγματικά πυρά, η επιβιωσιμότητα των Bradley, ως έχουν, βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο και τα οχήματα δεν κατέγραψαν κάποια κρίσιμη αδυναμία. Στην επόμενη φάση (Phase II Full‑Up System-Level) θα πραγματοποιηθούν δοκιμές, πάλι με πραγματικά πυρά. Η νεότερη έκδοση M2A4 είναι αποτέλεσμα του Πολέμου στο Ιράκ και των συμπερασμάτων που αποκόμισε ο Αμερικανικός Στρατός, δηλαδή ότι η προσθήκη επιπλέον θωράκισης στο όχημα οδήγησε σε συμβιβασμούς στην εργονομία, το βάρος, και την ισχύ του.

Το πρόγραμμα ECP, στην πρώτη φάση, αφορά στην αποκατάσταση των κινηματικών επιδόσεων του οχήματος και την ικανότητας του να διαχειρίζεται και να υποστηρίζει επιπλέον βάρος. Η αύξηση του συνολικού βάρους επιβάρυνε τις αναρτήσεις και «χαμήλωσε» το όχημα με αποτέλεσμα να είναι πιο ευάλωτο σε προσβολές από αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Έτσι, το πρόγραμμα ECP προβλέπει την εγκατάσταση ελαφρύτερων ερπυστριών, νέων αναρτήσεων με μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης κραδασμών, ενός νέου συστήματος υποστήριξης των αναρτήσεων και νέες, βαρύτερες ράβδους στρέψης.

Στη δεύτερη του φάση το πρόγραμμα ECP προβλέπει την εγκατάσταση ενός νέου και ισχυρότερου κινητήρα, νέου συστήματος μετάδοσης της κίνησης και νέου συστήματος διαχείρισης της ισχύος για ομαλότερη και βέλτιστη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα πρώτα M2A4 Bradley παραδόθηκαν στον Αμερικανικό Στρατό στα μέσα του 2015 (οι εργασίες ξεκίνησαν το 2012). Συνολικά, στόχος του Αμερικανικού Στρατού είναι η αναβάθμιση 1.800 περίπου M2/M3 Bradley, στο επίπεδο M2A4, μέχρι το 2025 και μετά αναβάθμισης τους στο επίπεδο M2A5.

Η έκδοση M2A5 άρχισε να αναπτύσσεται τον Ιανουάριο του 2018. Οι τομείς στους οποίους θα δώσει προσοχή είναι η εσωτερική εργονομία, μέσω της επιμήκυνσης του οχήματος κατά 20% περίπου, για τη φιλοξενία Ομάδας Πεζικού εννέα ατόμων (σήμερα το όχημα μπορεί να φιλοξενήσει Ομάδα Πεζικού επτά ατόμων), στην επιπλέον θωράκιση και την εγκατάσταση ενεργητικού συστήματος αυτοπροστασίας και στην υιοθέτηση ισχυρότερου πυροβόλου των 30 χιλιοστών (σήμερα ενσωματώνει πυροβόλο των 25 χιλιοστών), με στόχο την αύξηση του βεληνεκούς κατά 30%.

Ο νέος οπλισμός θα συνοδευτεί και από την υιοθέτηση νέου πύργου, επί του οποίου θα εγκατασταθεί και τηλεχειριζόμενος πύργος με πολυβόλο των 5,56 χιλιοστών. Επίσης τα οχήματα θα ενσωματώνουν νέα ηλεκτρονικά συστήματα, σκοπευτικά και συστήματα επικοινωνιών.