Η συμφωνία Γαλλίας και Σουηδίας επιβεβαιώνει τη δέσμευσή των δύο χωρών επί τη βάση του Άρθρου 42.7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ως στόχο την προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. Η επιστολή επιβεβαιώνει επίσης τη θέλησή τους να προωθήσουν το διεθνές δίκαιο, να υπερασπιστούν την ευρωπαϊκή τάξη και ασφαλείας καθώς και μια ισχυρή και ισορροπημένη διατλαντική σχέση. Η συμφωνία προβλέπει την ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων τους και να ενισχύσουν την ικανότητα διεξαγωγής κοινών επιχειρήσεων. Οι δύο χώρες θα εξετάσουν επίσης την πιθανότητα και τρόπους συνεργασίας στην καταπολέμηση των υβριδικών απειλών.