Η Σουηδία και η Φινλανδία υπέγραψαν συμφωνία για την από κοινού προμήθεια φορητών όπλων, όπως τυφέκια, και σχετικής τεχνολογίας. Μέσω της συμφωνίας οι δύο χώρες θέλουν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση κοινών προμηθειών μιας οικογένειας φορητών όπλων που θα χρησιμοποιηθούν και από τις δύο χώρες. Στόχος είναι η βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ Φινλανδίας και Σουηδίας.