Σύμφωνα με έκθεση, την οποία κατέθεσε ο βουλευτής του Κόμματος της Λαϊκής Δύναμης, Shin Wonsik, στο κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας, έχουν καταγραφεί σοβαρές αστοχίες και στα εννέα υποβρύχια κλάσης «Son Won-il» (T-214). Συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρει αστοχία στα καλώδια των μονάδων αντιστροφέων (Inverter Module), σε επτά υποβρύχια, και λειτουργικές αστοχίες στις ίδιες τις μανάδες αντιστροφέων, σε δύο υποβρύχια. Οι μονάδες αυτές παράγονται από τη γερμανική Siemens και είναι κρίσιμες για το σύστημα πρόωσης των υποβρυχίων. Κάθε υποβρύχιο έχει 12 τέτοιες μονάδες. Σύμφωνα με την έκθεση, η πηγή που παράγει την αστοχία παραμένει άγνωστη. Συνολικά, η Νότια Κορέα έχει ναυπηγήσει εννέα υποβρύχια την κλάσης σε δύο παρτίδες. Τα πρώτα τρία υποβρύχια εντάχθηκαν σε υπηρεσία την περίοδο 2007-2009, ενώ τα υπόλοιπα έξι την περίοδο 2014-2020.