Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα ο 63ος γύρος των διερευνητικών επαφών μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, χωρίς πιθανότητα συναίνεσης ή συμφωνίας μιας και η Τουρκία επιμένει στην προκλητική ρητορική και τις προκλήσεις στην πράξη. Ο προηγούμενος γύρος, ο 62ος, είχε πραγματοποιηθεί 16 Μαρτίου στην Αθήνα.