Σημαντική επιτυχία για την κυπριακή έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας αποτελεί η συμμετοχή κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ακόμα πέντε προτάσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον Τομέα της Άμυνας (EDIDP : European Defence Industrial Development Programme), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιο συγκεκριμένα για το έτος 2020, πέτυχαν συμμετοχή κυπριακές εταιρίες στα πιο κάτω πέντε έργα:

1/ JEY-CUAS : Joint European sYstem for Countering Unmanned Aerial Systems (Συμμετοχή εταιρείαςSIGNAL GENERIX LTD).

2/ FIRES : Future Indirect fiRes European Solution (Συμμετοχή εταιρείας ADDITESS ADVANCED INTEGRADED TECHNOLOGY SOLUTIONS & SERVICES LTD).

3/ USSPS :Development of Unmanned Semi-fixed Sea Platforms for Maritime Surveillance (Συμμετοχή εταιρειών  CY.R.I.C CYPRUS RESEARCH AND INNOVATION CENTER LTD και SIGNAL GENERIX LTD).

4/ AI4DEF : Artificial Intelligence for Defence  (Συμμετοχή εταιρείας EIGHT BELLS LTD).

5/ HERMES: Data Exchange Platform for the Cyber Defence of Autonomous Military Systems (Συμμετοχήεταιρείας Ebos Technologies LTD).

Το σύνολο της χρηματοδότησής για τα συγκεκριμένα έργα ανέρχεται  περίπου στα € 38 εκατομμύρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει € 158 εκατομμύρια για 26 έργα ως αποτέλεσμα των 12 προσκλήσεων που δημοσιεύθηκαν το 2020. H επιτυχία των κυπριακών εταιρειών με τη συμμετοχή σε πέντε προγράμματα του 2020, αποτελεί συνέχεια των επιτυχημένων προσπαθειών του 2019, όπου επιλέχθηκαν πέντε προτάσεις με συμμετοχή κυπριακών εταιρειών. Το γεγονός αυτό, αποδεικνύει ότι η Κύπρος μπορεί να συνεισφέρει έμπρακτα στον τομέα ανάπτυξης ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων. Η συμμετοχή των εταιρειών θα συμβάλει στην ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας.

Ο Υπουργός Άμυνας κ. Χαράλαμπος Πετρίδης συνεχάρη θερμά όσους συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία και ιδιαίτερα την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, το Κυπριακό Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας. Ο κ. Πετρίδης ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την άψογη συνεργασία και στήριξη που προσφέρουν στην προσπάθεια που καταβάλλεται για οικοδόμηση και ανάπτυξη του τομέα, που συμβάλει στην επιχειρησιακή αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς.