Το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι επέλεξε δύο εταιρίες για το πρόγραμμα ανάπτυξης ενός μικρού, κινητού πυρηνικού αντιδραστήρα παραγωγής ενέργειας για χρήση στο πεδίο. Οι εταιρίες που επιλέχθηκαν είναι η BWXT Advanced Technologies και η X-energy. Στόχος του προγράμματος είναι η κατασκευή ενός αντιδραστήρα ισχύος 1-5 MW (μεγαβάτ) που να λειτουργεί συνεχόμενα για τρία χρόνια στη μέγιστη δυνατή παραγωγή. Ο αντιδραστήρας θα πρέπει να είναι λειτουργικός εντός τριών ημερών από τη στιγμή της ανάπτυξης του στο πεδίο και να είναι έτοιμος να εγκαταλείψει το πεδίο εντός επτά ημερών. Οι δύο εταιρίες είχαν αποστάσει συμβόλαιο $ 15 εκατομμυρίων έκαστη, τον Μάρτιο του 2020, για εργασίες σχεδίασης.

Η απόφαση για τη φάση των δοκιμών αναμένεται να ληφθεί το 2022. Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας το πρόγραμμα θα λύσει οριστικά τις ανάγκες ενέργειας των στρατευμάτων επί του πεδίου και να ακυρώσει την εξάρτηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων από την ανάγκη εθνικών-τοπικών ενεργειακών δικτύων. Σύμφωνα με μελέτη του αμερικανικού Υπουργείο Άμυνας οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας καταναλώνουν περίπου 30 TW/H (τεραβατώρες) και πάνω από 10 εκατομμύρια γαλόνια καυσίμου ημερησίως. Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα που διέπει το πρόγραμμα ο πρώτος επιχειρησιακός αντιδραστήρας θα πρέπει να παραδοθεί το 2027.