Η σουηδική Saab και η ευρωπαϊκή MBDA ανακοίνωσαν ότι συνεργάζονται για την ανάπτυξη ενός μικρού αναλώσιμου αντιμέτρου, το οποίο θα αποτελέσει μέρος του χαρτοφυλακίου προϊόντων Arexis της Saab. To Arexis είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου, το οποίο παρέχει προειδοποίηση απειλής, επίγνωση της κατάστασης, αυτοπροστασία και ηλεκτρονικές επιθέσεις. Το αντίμετρο θα βασίζεται στο βλήμα SPEAR-EW, το οποίο έχει σχεδιαστεί για παρεμβολές μεγάλης εμβέλειας και καταστολή της εχθρικής αεράμυνας.