Πρόκειται για ένα κορυφαίο και φονικό συνδυασμό για το Μηχανοκίνητο Πεζικό. O λόγος για το υπερσύγχρονο Τεθωρακισμένο Όχημα Μάχης (ΤΟΜΑ) Lynx Kf-41 της γερμανικής εταιρείας Rheinmetall σε συνδυασμό με εκτοξευτή ισραηλινών περιφερόμενων πυρομαχικών της οικογένειας Hero.

Το Lynx Kf-41 έχει μοναδικές δυνατότητες συνδυασμού θανατηφόρων οπλικών συστημάτων για την προσβολή και εξουδετέρωση αρμάτων μάχης από μεγάλες αποστάσεις και με υψηλή ακρίβεια. Για τον λόγο αυτό το καθιστά μια ιδανική προσθήκη για το Ελληνικό Μηχανοκίνητο Πεζικό σε όλες τις φάσεις του αγώνα: Άμυνα, επίθεση, σύμπτυξη και προέλαση.

Ενδεικτικά κάθε Μηχανοκίνητη Διμοιρία ενός Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού των τεσσάρων (4) Lynx Kf-41 μπορεί να αποτελείται από ένα (1) Lynx Kf-41 με εκτοξευτή Spike, ένα (1) με περιφερόμενα πυρομαχικά, ένα (1) με UAV αναγνώρισης και ένα (1) με δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου. Αντίστοιχα μπορεί να υπάρξει διαφορετική διαμόρφωση σε επίπεδο Μηχανοκίνητου Λόχου.

Πέραν του κύριου πυροβόλου και του συζυγούς πολυβόλου ο πύργος μάχης Lance 2.0, που ενσωατώνει το Lynx Kf-41, μπορεί να ενισχυθεί με διπλό εκτοξευτή αντιαρματικών βλημάτων Spike-LR2, μέγιστου βεληνεκούς 5,5 χιλιομέτρων, ή με εκτοξευτή UAV για επιτήρηση και συλλογή πληροφοριών. Ο Lance 2.0 μπορεί να ενισχυθεί με δύο (2) επιπλέον οπλικά συστήματα (δεξιά και αριστερά του πύργου), εκτός του κύριου πυροβόλου και του συζυγούς πολυβόλου. Η επιλογή είναι μεταξύ διπλού εκτοξευτή Spike-LR2, εκτοξευτή UAV, διπλού εκτοξευτή περιφερόμενων πυρομαχικών ή συλλογής ηλεκτρονικού πολέμου.

Υπενθυμίζουμε ότι στην έκδοση ΤΟΜΑ τα Kf-31 και Kf-41 ενσωματώνουν το πύργο μάχης Lance (Kf-31), με κύριο πυροβόλο το Mk.30-2/ABM (30 x 173 χιλιοστών) ή το Wotan-30 (30 x 173 χιλιοστών) ή το Wotan-35 (35 x 228 χιλιοστών) ή τον Lance 2.0 (Kf-41), με κύριο πυροβόλο το Wotan-35 (35 x 228 χιλιοστών), αλλά μπορεί να δεχθεί και κύριο πυροβόλο των 30 χιλιοστών.

Ο μέγιστος ρυθμός βολής του Wotan-35 είναι 200 φυσίγγια το λεπτό, ενώ το Wotan-35 επιτυγχάνει μεγαλύτερο δραστικό βεληνεκές και διατρητική ικανότητα, σε σχέση με το Wotan-30. Και οι δύο (2) πύργοι ενσωματώνουν συζυγές πολυβόλο των 7,62 χιλιοστών. Το Wotan-30 χρησιμοποιεί πυρομαχικά τύπου FAPDS (Frangible Armour Piercing Discarding Sabot), κυρίως κατά ελαφρά θωρακισμένων στόχων. Κατά την προσβολή του στόχου το πυρομαχικό διαλύεται σε πολλά μικρά κομμάτια που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα βαθύτερα στο εσωτερικό του στόχου. Επίσης, χρησιμοποιούν και πυρομαχικά PELE (Penetrator with Enhanced Lateral Effect), εξέλιξη των FAPDS.