Κατά τη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης αμυντικών συστημάτων DefExpo 2018, ο ινδικός οργανισμός αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας DRDO (Defense Research and Development Organization) παρουσίασε το ραντάρ Arudhra, το οποίο αναπτύχθηκε από την Ινδία με ίδια μέσα. Πρόκειται για ραντάρ πολλαπλών λειτουργιών, κατηγορίας MPR (Medium Power Radar), τεσσάρων διαστάσεων (4D), τεχνολογίας ενεργητικής διάταξης φάσης (APAR : Active Phase Array Radar).

Σύμφωνα με τον DRDO το Arudhra έχει την δυνατότητα αυτόματου εντοπισμού και ανίχνευσης σε μέγιστη απόσταση 400 χιλιόμετρα και υψόμετρο 100-30.000 μέτρα. Για στόχους με διατομή ραντάρ (RCS : Radar Cross Section) 2 τετραγωνικά μέτρα η εμβέλεια εντοπισμού είναι της τάξεως των 300 χιλιομέτρων.

Το ραντάρ μπορεί να λειτουργεί είτε περιστρεφόμενο, είτε στατικό, προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σε περιστροφή, η κεραία εκτελεί 7,5 ή 15 περιστροφές το λεπτό με κάλυψη ολόκληρου του τόξου των 360° στο αζιμούθιο και 30° στην κατακόρυφο. Στατικά, το ραντάρ καλύπτει τόξο 60° στο αζιμούθιο και 30° στην κατακόρυφο.

Το ραντάρ είναι τοποθετημένο επί ρυμουλκούμενου (trailer), το οποίο μπορεί να ρυμουλκηθεί από τακτικό όχημα 4 x 4. Επόμενος στόχος της εταιρίας είναι η ανάπτυξη μιας αυτοκινούμενης έκδοσης του ραντάρ, επί οχήματος 6 x 6.