Οι εταιρίες QinteiQ και AM General ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους με στόχο την ανάπτυξης μιας υβριδικής ηλεκτροκίνητης έκδοσης του τακτικού οχήματος HMMWV (High-Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle). Οι δύο εταιρίες θέλουν να αναπτύξουν τη νέα έκδοση, χωρίς συμβιβασμούς ως προς τις επιδόσεις του οχήματος παρά μόνο στη μείωση των ρύπων και της κατανάλωσης καυσίμου. Οι δύο εταιρίες ανακοίνωσαν ότι έχουν αναπτύξει δύο πλήρη ψηφιακά μοντέλα του πρωτότυπου, αλλά η πανδημία έχει επιβαρύνει το χρονοδιάγραμμα παραγωγής τους και δοκιμών. Το όχημα αντλεί ενέργεια από μπαταρίες, οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν σε διάφορα σημεία του οχήματος. Η χρήση ηλεκτροκίνησης θα μειώσει τόσο το ακουστικό όσο και το θερμικό ίχνος του οχήματος, ενώ θα επιφέρει και εξοικονόμηση καυσίμου της τάξεως του 30%.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φωτογραφία εξωφύλλου είναι ενδεικτική.