Η Raytheon ανακοίνωσε ότι απέσπασε σύμβαση ύψους $ 21.164.178 για την προμήθεια πυραυλικών συστημάτων NMESIS (Navy/Marine Corps Expeditionary Ship Interdiction System) για τους Αμερικανούς Πεζοναύτες. Η σύμβαση αφορά στην παραγωγή για τους εκτοξευτές και το σύστημα ελέγχου των πυραύλων. Οι εργασίες και οι παραδόσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως τον Απρίλιο του 2023. Το σύστημα NMESIS αποτελείται από βλημάτων κατά πλοίων NSM (Naval Strike Missile) επί οχημάτων JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), σε μη-επανδρωμένη έκδοση, και έχει ως στόχο την αύξηση των ικανοτήτων προσβολής ναυτικών στόχων των Αμερικανικών Πεζοναυτών, στο πλαίσιο επιχειρήσεων θαλάσσιου ελέγχου και άρνησης θαλάσσιας πρόσβασης.