Η Αμερικανική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι θα κατασκευάσει ένα ψηφιακό αντίγραφο ενός μαχητικού αεροσκάφους F-16 με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών υποστήριξης και αναβάθμισης του αεροσκάφους και τη μείωση του κόστους των διαδικασιών αυτών. Το σχετικό συμβόλαιο έχει υπογραφεί μεταξύ της υπηρεσίας LCMC (Life Cycle Management Center) της Αμερικανικής Αεροπορίας και του ιδρύματος NIAR (National Institute of Aviation Research) του Πανεπιστημίου Wichita State. Την επόμενη τετραετία, το NIAR θα διαλύσει δύο F-16 και θα «σαρώσει» τα μέρη του. Στη συνέχει θα δημιουργήσει ένα πιστό ψηφιακό αντίγραφο στο οποίο θα ενσωματώνονται όλες οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν σε υπό-συστήματα του F-16. Με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί το κόστος υποστήριξης και μελλοντικής αναβάθμισης των αεροσκαφών.