Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, με τίτλο «Secrets of Tempest’s ground-breaking radar revealed» και συντάκτη τον Tom Kington, δημοσίευσε η αμυντική ιστοσελίδα «C4ISRNET» σχετικά με την τεχνολογία του υπό ανάπτυξη νέου μαχητικού αεροσκάφους Tempest, πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν η Μεγάλη Βρετανία, η Σουηδία και η Ιταλία. Το άρθρο φιλοξενεί και αναλύει την τοποθέτηση των μηχανικών που ασχολούνται με την ανάπτυξη του ραντάρ ότι θα έχει πρωτόγνωρες δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων, μέσω της τεχνολογίας της σμίκρυνσης (miniaturization) και της ψηφιακής τεχνολογίας (digital). Η συγκεκριμένη απαίτηση είναι ένα από τα «θέλω» των κρατών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το Tempest, το οποίο αναμένεται να ενταχθεί σε υπηρεσία μετά το 2030, θα ενσωματώνει μια σειρά καινοτόμων υπό-συστημάτων στους τομείς του οπλισμού, της πρόωσης, του πιλοτηρίου και της προβολής δεδομένων επί της κάσκας. Ως προς το ραντάρ οι μηχανικοί ανακοίνωσαν ότι στόχους τους είναι το ραντάρ του Tempest να είναι σε θέση να επεξεργάζεται ποσότητα δεδομένων ίση με εννέα ώρες video υψηλής ανάλυσης ή ίση με τον όγκο της χρήσης του διαδικτύου από μια πόλη μεσαίου μεγέθους το δευτερόλεπτο.

Να σημειωθεί ότι στην ανάπτυξη του ραντάρ, εκτός από τη Μεγάλη Βρετανία, συμμετέχει η Ιταλία με τη Leonardo. Η αύξηση των επιδόσεων του ραντάρ του Tempest θα προέλθει μέσω της εξέλιξης των ραντάρ τεχνολογίας AESA, τα οποία έχουν, στην κεραία τους, πολλαπλά και μικρού μεγέθους TRM (Transmit Receive Modules : Στοιχεία Μεταδότη Δέκτη), καθ’ ένα εκ των οποίων παράγει ανεξάρτητη δέσμη με αποτέλεσμα να παρακολουθούνται πολλαπλοί στόχοι. Τα TRM συγκεντρώνονται σε ομάδες και τα σήμερα που συλλέγει η κάθε ομάδα τροφοδοτούν έναν δέκτη ο οποίος τα ψηφιοποιεί και στη συνέχεια τα διαβιβάζει στον επεξεργαστή του ραντάρ.

Λόγω του μεγέθους τους οι δέκτες πρέπει να τοποθετηθούν πίσω από τη ρύγχος του αεροσκάφους και να λαμβάνουν το εισερχόμενο αναλογικό σήμα από το ραντάρ, μέσω καλωδίων, διαδικασία που επιφέρει μερική απώλεια δεδομένων πριν γίνει η ψηφιοποίηση. Για να το αντιμετωπίσει αυτό η Leonardo εργάζεται προς την κατεύθυνση της σμίκρυνσης των δεκτών έτσι ώστε να ενσωματωθούν στην κεραία του ραντάρ και να πάψει η ανάγκη χρήσης καλωδίων. Και σ’ αυτή την περίπτωση τα δεδομένα από τον δέκτη θα πρέπει να διαβιβαστούν στον επεξεργαστή του ραντάρ, αλλά θα είναι ψηφιακά και θα διαβιβάζονται μέσω οπτικών ινών ελαχιστοποιώντας την απώλεια δεδομένων.

Η καινοτομία αυτή είναι ένα βήμα μπροστά από την τεχνολογία που ενσωματώνει το ραντάρ ECR Mk.2 (European Common Radar) το οποίο θα παράξουν η BAE Systems και η Leonardo στα βρετανικά Eurofighter και το οποίο ενσωματώνει καλώδια για τη διαβίβαση των δεδομένων, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Η ψηφιοποίηση των δεδομένων εγγύτερα της κεραίας του ραντάρ σημαίνει επεξεργασία μεγαλύτερου όγκου δεδομένων, καλύτερη διαχείριση των δεδομένων και αυξημένη δυνατότητα χρήσης του ραντάρ ως έναν αισθητήρα πολλαπλών λειτουργιών, ως διαβιβαστή δεδομένων ή ως σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου.

Μια σημαντική πρόκληση, ως προς τη βελτίωση των επιδόσεων του ραντάρ, είναι η δημιουργία η διαίρεση των TRM σε περισσότερες ομάδες, οι οποίες θα ελέγχονται από περισσότερους δέκτες. Αυτό, σε συνδυασμό με την ικανότητα υποστήριξης μεγαλύτερου εύρους ζώνης συχνοτήτων (bandwidth), θα οδηγήσει στην ικανότητα παραγωγής μεγαλύτερου όγκου δεδομένων. Ραντάρ, ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και αυτοπροστασίας και ηλεκτροπτικοί/υπέρυθροι αισθητήρες θα συνθέτουν τις πληροφορίες και θα παράγουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την υφιστάμενη τακτική κατάσταση σε πραγματικό χρόνο και ανά πάσα στιγμή. Πολλές φίλιες πλατφόρμες μαζί θα παράγουν πλήρη επίγνωση του πεδίου μάχης.