Η τουρκική ΜΚΕ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμαστική βολή του υπό ανάπτυξη ναυτικού πυροβόλου των 76/62 χιλιοστών. Η δοκιμή έγινε στην ξηρά. Όπως ανακοίνωσε η MKE σύντομα θα ξεκινήσουν και οι δοκιμαστικές βολές από πλοίο και κατά στόχων επιφανείας και εδάφους. Το πυροβόλο αναμένεται να έχει μέγιστο βεληνεκές 16 χιλιόμετρα και ρυθμό βολής 10, 20, 40, 60 ή 80 βολές το λεπτό. Ο Γενικός Διευθυντής της MKE, Yasin Akdere, δήλωσε ότι τα ξένα ναυτικά πυροβόλα των 76/62 χιλιοστών κοστίζουν περί τα € 8,2 εκατομμύρια, ενώ το τουρκικό μόλις € 4,7 εκατομμύρια. Το βάρος του πυροβόλου είναι περί τα 7.500 κιλά, ενώ με πλήρη φόρτο είναι περί τα 8.500 κιλά. Η αναγορηγία είναι 70 πυρομαχικά. Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα η ανάπτυξη του πυροβόλου θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2022.