Στην προκήρυξη διαγωνισμού ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης για την εν συνεχεία υποστήριξη των ελικοπτέρων AS-332C1 Super Puma προχώρησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια και την παροχή των υλικών και υπηρεσιών υποστήριξης.