Το ΓΕΣ (Γενικό Επιτελείου Στρατού) προκήρυξε διαγωνισμό για την πρόσληψη 1.000 ΕΠΟΠ (Επαγγελματίες Οπλίτες), ανδρών και γυναικών, για το Στρατό Ξηράς διαφόρων ειδικοτήτων. Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει ν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, να είναι μεταξύ 18-28 ετών (οι υπηρετούντες Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 31ο έτος της ηλικίας τους), να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60 μέτρα οι άνδρες και 1,55 μέτρα οι γυναίκες, να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2). (διαβάστε τη σχετική προκήρυξη ΕΔΩ)