Στις 7 Ιουλίου η ΑΣΔΥΣ (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού) εξέδωσε προκηρύξεις για δύο (2) προγράμματα για τα τυφέκια εφόδου G3A3. Το πρώτο αφορά στην προμήθεια σκοπευτικού ταχείας σκόπευσης ερυθρής κουκίδας (δείτε ΕΔΩ), ενώ το δεύτερο αφορά στην προμήθεια εκτοξευτή βομβίδων των 40 χιλιοστών (δείτε ΕΔΩ). Οι προκηρύξεις δεν αναφέρουν τον αριθμό των συστημάτων που τελικά θα αποκτηθούν, ούτε το κόστος τους. Και για τα δύο (2) προγράμματα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 13η Αυγούστου του 2021.