Ένα πρόγραμμα, ανάλογο του αμερικανικού «Golden Horde» χρηματοδότησε η Μεγάλη Βρετανία με το ποσό των £ 3,5 εκατομμυρίων. Το πρόγραμμα CSWTD (Co-operative Strike Weapons Technology Demonstrator) αφορά στην ανάπτυξη της ικανότητας κατευθυνόμενων βλημάτων και βομβών να «συνεννοούνται» ενώ πετούν προς το στόχο. Το πρόγραμμα αναπτύσσει το εργαστήριο DSTL (Defence Science Technology Laboratory) και αφορά στα εν υπηρεσία όπλα, μέσω αναβάθμισης λογισμικού. Στόχος του προγράμματος η αύξηση της ευελιξίας των όπλων, μέσω της ικανότητας τους να αντιδρούν αυτόνομα σε μεταβαλλόμενες απειλές επί του πεδίου της μάχης. Το πρόγραμμα CSWTD αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο μισό του 2023.

Το πρόγραμμα «Golden Horde» είναι μια πρωτοβουλία της Αμερικανικής Αεροπορίας για την δημιουργία ικανότητας δικτυοκεντρικής, συνεργατικής και αυτόνομης δράσης όπλων σε αποστολές προσβολής στόχων εδάφους. Εάν τελεσφορήσει το πρόγραμμα θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στην προσβολή στόχων εδάφους όπου πολλαπλά όπλα, αφημένα από ένα ή περισσότερα αεροσκάφη θα προσβάλουν με ακρίβεια και ταυτόχρονα πολλαπλούς στόχους. Τα όπλα θα μπορούν να ανταλλάσουν και να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και τις θέσεις τους. Έτσι κάθε όπλο θα προσβάλει έναν στόχο και όλα μαζί θα προσβάλουν σειρά στόχων.