Η ΑΣΔΥΣ ανακοίνωσε την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πέντε (5) μη-επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV), για αποστολές επιτήρησης. Σύμφωνα με την προκήρυξη τα UAV θα χρησιμοποιηθούν από μονάδες του Στρατού στο πλαίσιο της συνδρομής για την αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι € 225.806,45 (χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ). Η κατάθεση προσφορών ξεκινά από σήμερα και έχει χρονικό όριο την 29η Οκτωβρίου 2020.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φωτογραφία της ανάρτησης είναι ενδεικτική.