Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΔΕΔΕΑΠ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης, για τις τεχνικές προδιαγραφές του προγράμματος προμήθεια 25 μη-επανδρωμένων αεροχημάτων και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για δημιουργία σταθμών βάσης.

Στο πλαίσιο πρόσκλησης που αναμένεται να εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, στην οποία το ΥΠΕΘΑ θα είναι δικαιούχος, επιδιώκεται η βελτίωση του επιπέδου της ασφάλειας και της καταπολέμησης της λαθρομετανάστευσης, καθώς και η ενίσχυση των ελέγχων και της επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων.

Το αντικείμενο του προγράμματος, αφορά στην προμήθεια των μη-επανδρωμένων συστημάτων και στην προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ αυτών και των επίγειων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και περιλαμβάνει: (α) Την προμήθεια 25 μη-επανδρωμένου αεροχημάτων, για το ΓΕΣ, τα οποία θα εκτελούν αποστολές επιτήρησης και ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου, με σκοπό τον έλεγχο της λαθρομετανάστευσης και (β) Την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η μεταφορά δεδομένων και η επικοινωνία των μη-επανδρωμένων συστημάτων με τους επίγειους σταθμούς βάσης.

Η συγκεκριμένη προμήθεια θα συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων και στην μείωση της λαθρομετανάστευσης, αφού με χαμηλό λειτουργικό κόστος θα δύναται να λαμβάνει χώρα, σε πραγματικό χρόνο και σε 24ωρη βάση, επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων στο Ανατολικό Αιγαίο.

Ο στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του επιπέδου της ασφάλειας ναυσιπλοΐας και η αύξηση της αποτελεσματικότητας έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των € 1,18 εκατομμυρίων συν 24% (ΦΠΑ). Ως ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης έχει οριστεί η 27η Ιουλίου του 2018, ενώ η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι ένας χρόνος.