Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Γενική Γραμματεία Μεταναστατευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου εξέδωσε, στις 4 Οκτωβρίου, πρόγραμμα με τίτλο «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης και εκπαίδευσης μεταναστών και προσφύγων, σε επαγγελματικές δεξιότητες». Δικαιούχοι του προγράμματος, η δαπάνη του οποίου είναι € 280.000, είναι, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση (διαβάστε ΕΔΩ), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), διεθνείς οργανισμοί, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρό και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

Η δράση αφορά στην εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, ανταλλαγής και αναβάθμισης δεξιοτήτων και πρόσβασης σε εργασιακά περιβάλλοντα για   άνεργους πρόσφυγες και μετανάστες. Το πρόγραμμα αφορά σε σεμινάρια με αντικείμενο την επιχειρηματικότητα, τη δικτύωση, το μάρκετινγκ, την εκπαίδευση σε επιγραμμικές πλατφόρμες και κοινωνικά δίκτυα. Το πρόγραμμα προβλέπει και απασχόληση μέσω πρακτικής άσκησης. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες. Υπενθυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε πρόγραμμα μίσθωσης ξενοδοχείων και κατοικιών σ’ όλη την Ελλάδα για την εγκατάσταση μεταναστών και προσφύγων από τα νησιά του Αιγαίου.