Σε συνέχεια της ανάρτησης μας, της 7ης Μαρτίου, και τα όσα γράψαμε σχετικά με το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των F-16 της ΠΑ, θα θέλαμε να επανέλθουμε με κάποιες διευκρινίσεις, λύνοντας τις απορίες που μας εκφράσατε:

(1) Οι συζητήσεις/διαπραγματεύσεις έγιναν μεταξύ της Ελληνικής Επιτροπής διαπραγματεύσεων του προγράμματος F-16 (ΓΔΑΕΕ και ΠΑ) και της αντίστοιχης Αμερικανικής Κυβερνητικής Επιτροπής. Στις διακρατικές αυτές διαπραγματεύσεις συμμετέχουν μόνον οι κυβερνητικές επιτροπές.

(2) Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε θέματα τεχνικά επί του προγράμματος με έμφαση στην τεχνική διαμόρφωση και στην μετέπειτα υποστήριξη.

(3) Το διακρατικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα Peace Xenia  III & IV. Οιαδήποτε περαιτέρω αναβάθμιση θα γίνει με βάση την τεχνική ανάπτυξη (development) που θα γίνει τώρα, και τις συσκευές που θα διατεθούν από τα προηγούμενα Block. To πρόγραμμα είναι εμπροσθοβαρές ώστε να μειωθεί το συνολικό κόστος του προγράμματος.

(4) Είναι βέβαιο και θα πρέπει να τονιστεί, ότι οι τιμές είναι προϋπολογιστικές και ο αντισυμβαλλόμενος (δηλαδή η Ελληνική Κυβέρνηση) θα καταβάλει τα πραγματικά ποσά τα οποία αναμένεται να είναι χαμηλότερα. Πρέπει να τονίσουμε και πάλι ότι από το συνολικό τελικό πραγματικό κόστος του προγράμματος περί τα $ 300 εκατομμύρια θα επιστρέψουν στην Ελλάδα μέσω εργασιών συμπαραγωγής στο πρόγραμμα από την ΕΑΒ και λοιπές αμυντικές βιομηχανίες.