Στις 17 Οκτωβρίου το Γραφείο Εξοπλισμού, Πληροφορικής και Υποστήριξης του Γερμανικού Στρατού (BAAINBw) ανακοίνωσε το αίτημα προμήθειας ενός νέου οχήματος αναγνώρισης (SpähFz NG) με στόχο την αντικατάσταση των 252 εν υπηρεσία οχημάτων Fennek. Τα νέα οχήματα θα πρέπει να ενσωματώνουν πυροβόλο των 25 χιλιοστών, κορυφαία συστήματα αναγνώρισης, επικοινωνιών και πλοήγησης, να είναι τροχοφόρα (6 x 6) και το μέγιστο βάρος μάχης τους να είναι περί τους 20 τόνους. Τα νέα οχήματα θα πρέπει να έχουν αντικαταστήσει τα Fennek μέχρι το 2028. Η εταιρία που θα επιλεγεί τελικά θα υποστηρίξει τα οχήματα για 20 χρόνια, μετά την παράδοση του τελευταίου οχήματος. Σύμφωνα με το επιθυμητό χρονοδιάγραμμα, δύο οχήματα θα πρέπει να παραδοθούν στην BAAINBw πριν το 2026 για δοκιμές και αξιολόγησης. Στη συνέχεια, 90 οχήματα θα πρέπει να παραδοθούν την περίοδο 2027-2028, ενώ η σύμβαση θα περιλαμβάνει και δικαίωμα προαίρεσης για 162 επιπλέον οχήματα. Η τελική επιλογή του νέου οχήματος θα ανακοινωθεί το δεύτερο μισό του 2024. Τα Fennek άρχισαν να εντάσσονται σε υπηρεσία, στο Γερμανικό Στρατό, στις αρχές της δεκαετίας του 2000.