Στη δεύτερη φάση του προγράμματος ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης, του Υπουργείου  Ναυτιλίας και Αιγαίου, πέρασαν οι εταιρείες «Μυτιληναίος» και «Intracom». Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό € 62 εκατομμύρια και στη δεύτερη φάση οι δύο εταιρίες θα καταθέσουν οικονομικές και τεχνικές προσφορές. Το Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης αφορά στην ανάπτυξη ενός πλήρους ηλεκτρονικού συστήματος που θα διασφαλίζει την επιτήρηση και την προστασία των θαλασσίων συνόρων και θα ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.