Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΓΑΕΕ) ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) ότι στις 28 Φεβρουαρίου υπογράφηκε η υπ’ αριθμό 003Β/23 σύμβαση, για την επιθεώρηση του κινητήρα πρόωσης των τεσσάρων (4) εν υπηρεσία υποβρυχίων τύπου T-214.1700 AIP (Air Independent Propulsion) κλάσης «Παπανικολής» του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ). Η σύμβαση είναι διάρκειας πέντε (5) ετών και υπογράφηκε με την Siemens Energy.