Το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) ανακοίνωσε ότι την Τρίτη, 2 Αυγούστου, υπεγράφη από το Διευθυντή του Δ’ Κλάδου ΓΕΝ Αρχιπλοίαρχο (Μ) Χρήστο Σκεπαρνάκο ΠΝ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας MTIS κ. Ιωακείμ Τσάνη, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Στυλιανού Πετράκη ΠΝ, Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της υποστήριξης Πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού.

Αντικείμενο του Μνημονίου είναι η άνευ κόστους εγκατάσταση σε ΤΠΚ τ. ΡΟΥΣΣΕΝ της ψηφιακής πλατφόρμας i-Platform, η οποία παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής αξιόπιστων συμπερασμάτων σχετικά με τη λειτουργική κατάσταση της πλατφόρμας, της κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και εκτίμηση/πρόβλεψη πιθανών επερχόμενων βλαβών.