Ορατός είναι ο κίνδυνος προκειμένου το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των τεσσάρων φρεάτων ΜΕΚΟ 200 ΗΝ της κλάσης «ΥΔΡΑ» να μην προχωρήσει δεδομένου της στασιμότητας και αδράνειας του τελευταίου χρονικού διαστήματος.

Όπως σημειώναμε σε σχετικό μας άρθρο, τη 1η Νοεμβρίου με τίτλο: «Πολεμικό Ναυτικό: Πως εξελίσσεται το παρασκήνιο του προγράμματος εκσυγχρονισμού των φρεγατών ΜΕΚΟ-200ΗΝ», υφίστανται σοβαρές νομικές δυσχέρειες οι οποίες απορρέουν από τον Νόμο Βενιζέλου αναφορικά με τους «ειδικούς όρους» της σύμβασης.

Συγκεκριμένα σημειώναμε αυτολεξεί:

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες του DefenceReview.gr καταγράφεται έντονη δυσκαμψία των εταιρειών στην έγκριση των δύο όρων που αναφέρονται από τη ΓΔΑΕΕ και συγκεκριμένα της απεριόριστης αστικής ευθύνης του αναδόχου για τη πορεία του έργου (αναφέρεται κατά την αγγλική νομική ορολογία ως «Unlimided liability» καθώς και της έλλειψης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής κατά την εξέλιξη του προγράμματος εκσυγχρονισμού. Η τελευταία διασφαλίζει την οικονομική εξέλιξη του προγράμματος και των τιμών των υλικών ή άλλων δαπανών στα πλαίσια του προγράμματος εκσυγχρονισμού με βάση την αναπροσαρμογή του τιμαρίθμου.

Υπενθυμίζεται πως το σύνολο των συμβάσεων που υπογράφει το ελληνικό δημόσιο περιλαμβάνουν τη λεγόμενη τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Στη περίπτωση των TKMS και Thales το ελληνικό δημόσιο και οι αρμόδιες αρχές (ΥΠΕΘΑ και ΓΔΑΕΕ) ζητούν το κόστος του προγράμματος να είναι ευθύς εξ αρχής δεδομένο και συγκεκριμένο δίχως να υπάρχει η τιμαριθμική αναπροσαρμογή, ζητούμενο το οποίο δεν δέχεται καμία εταιρεία και είναι αντικειμενικά εκτός πραγματικότητας εμπορικών συμβάσεων.

Ταυτοχρόνως, βάση της σχεδιαζόμενης σύμβασης, σύμφωνα με την αγγλική νομική ορολογία ως «Unlimited liability» οι ανάδοχοι του προγράμματος δεν δέχονται να φέρουν απεριόριστη νομική ευθύνη αλλά δέχονται συγκεκριμένη και ανάλογη της συνολικής αξίας του προγράμματος».

Μονόδρομος για τη παράκαμψη του Νόμου Βενιζέλου και των νομικών κωλυμάτων που εγείρει, είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) Νίκος Δένδιας να καταθέσει τη σχετική υλοποίηση της σύμβασης μέσω ειδικής νομοθετικής ρύθμισης στη Βουλή των Ελλήνων.

Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται για το άμεσο μέλλον. Την ίδια στιγμή ελλοχεύει ο κίνδυνος, να υπάρξουν σοβαρές αυξήσεις στο πρόγραμμα λόγω των γενικότερων ανατιμήσεων των πρώτων υλών που υφίστανται με αποτέλεσμα να καταγραφεί σημαντική αύξηση στο πρόγραμμα, το οποίο με τα παρόντα δεδομένα κοστολογείται στα 605 εκατομμύρια ευρώ για τις τέσσερις φρεγάτες.  

Με βάση τον προγραμματισμό του Πολεμικού Ναυτικού εντός του 2023 θα έπρεπε να είχε υπογραφεί η σχετική σύμβαση, προκειμένου άμεσα να ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες, στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Τα τελευταία δεδομένα αναφέρουν πως οι σχετικές υπογραφές σύναψης της σύμβασης τοποθετούνται εντός του 2025.

Ταυτοχρόνως, αρκετοί είναι αυτοί που συνδέουν την υλοποίηση και συμβασιοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων με τις επερχόμενες κρίσεις στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, γεγονός που αναμένεται να λάβει χώρα εντός του Ιανουαρίου 2024.

Είναι χαρακτηριστικό πως τόσο η πολιτική όσο και η στρατιωτική ηγεσία επιδεικνύουν μια έντονη αδιαφορία για τα εξοπλιστικά προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού. Είναι επίσης γνωστό πως το ΓΕΕΘΑ προωθεί εξοπλιστικά προγράμματα άλλων κλάδων ήσσονος σημασίας συγκριτικώς με το ιεραρχικώς σημαντικότερο πρόγραμμα ανανέωσης των κύριων μονάδων του ΠΝ. Ο προφανής στόχος της προώθησης άλλων προγραμμάτων είναι ο διαμοιρασμός και η περικοπή των κονδυλίων εκτός ΠΝ.