Η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) την κατακύρωση της συμφωνίας πλαίσιο για το πρόγραμμα προμήθεια 29 νέων γυροπυξίδων για πλοία επιφανείας και υποβρυχίων στο όνομα του οικονομικού φορέα «Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Συμβουλευτική Ναυτιλιακή Ξενοδοχειακή Εταιρία-Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας». Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα € 2.314.000. Το πρόγραμμα αφορά στην προμήθεια επτά (7) γυροπιξίδων ARGONYX της SAFRAN (πλοία επιφανείας), τριών (3) Standard-22NX M της Raytheon Anschuetz (υποβρύχια) και 19 Standard-22NX Compact της Raytheon Anschuetz (πλοία επιφανείας).

Οι επτά (7) γυροπιξίδες ARGONYX θα αποτελούν αντικείμενο της πρώτης εκτελεστικής σύμβασης και θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Οι 19 Standard-22NX Compact θα αποτελούν αντικείμενο της δεύτερης εκτελεστικής σύμβασης και θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Τέλος, οι τρείς (3) Standard-22NX M θα αποτελούν αντικείμενο της τρίτης εκτελεστικής σύμβασης και θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης