Με δύο νέες φωτογραφίες, τις οποίες ανάρτησαν στο «Twitter», τα γαλλικά ναυπηγεία Naval Group έδειξαν την πρόοδο στη ναυπήγηση της πρώτης ελληνικής φρεγάτας FDI HN κλάσης «Κίμων». Σύμφωνα με την απόφαση του ΑΝΣ (Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο) της 27ης Σεπτεμβρίου του οι τρείς FDI ΗΝ θα ονομαστούν «Κίμων», «Νέαρχος» και «Φορμίων».